1. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου, με την καταγεγραμμένη ιστορία της να εκτείνεται περίπου 3.400 χρόνια. Βικιπαίδεια

TO BHMA TOY ΠΟΛΙΤΗ

TO BHMA TOY ΠΟΛΙΤΗ
............................................................................................................με καθημερινή ενημέρωση
Powered By Blogger

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

...για την Ευρώπη: Αδημοσίευτη αλληλογραφία του Έλγιν για τα Γλυπτά τ...

...για την Ευρώπη: Αδημοσίευτη αλληλογραφία του Έλγιν για τα Γλυπτά τ...: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 26 Σεπτεμβρίου 2016 «Θ α συνεχίσω τις ανασκαφές με την πιο μεγάλη θέρμη στο Ναό της Αθηνάς και θα συνεχίσω να πριονίζω τα ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ